Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Laudato Si

"Duurzaamheid, Geloven en Toekomst”
in katholiek Nederland


“Het milieu is een collectief goed, een erfenis van heel de mensheid en een verantwoordelijkheid van allen. Als iemand er een deel van bezit, dan is dat alleen maar om het te beheren ten nutte van allen. Als wij dat niet doen, belasten wij ons geweten ermee dat wij het bestaan van de ander ontkennen.” (LS.95).

In samenwerking met de Konferentie Nederlandse Religieuzen KNR is vanuit het RK maatschappelijk activeringswerk het project Geloof, Duurzaamheid en Toekomst opgestart. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland zijn consulenten aangesteld om u te adviseren bij je oriëntatie en initiatieven op het terrein van Duurzaamheid in de parochie. In 2018 vinden er regionale uitwisselingsbijeenkomsten plaats ten behoeve van de RK-achterban rondom dit thema waarvoor u een uitnodiging zult ontvangen.

Er zijn vele initiatieven die raken aan ‘het gemeenschappelijk huis’ dat in Laudato Si wordt geschilderd. Denk maar aan de acties voor een eerlijke verdeling (zoals Fairtrade) en tegen armoede en verspilling zoals de Voedselbank en andere vormen van ondersteuning.
Of de inzet tot behoud van natuur en diversiteit (ook op de dag van St. Franciskus, 4 okt.).

Het bijzondere van Laudato Si: de focus op het verbinden van mensen met elkaar en met de hele schepping. Dat is geen vrijblijvende keuze meer. We kunnen als christen immers niet anders dan ons bekommeren om de naaste en om gerechtigheid, ook in de toekomst.

Er zijn twee interessante websites:
www.laudato-si.nl: dat is de site van KNR met veel goed materiaal
www.laudatosi.nl: de hele encycliek

Noaberschap, maar wie vergeten we?


Inclusief betekent dat ieder mens meetelt en gezien wordt.
Maar daarvan zijn we als samenleving ver verwijderd. Er zijn vele oorzaken die maken dat een mens niet gezien wordt en ook het gevoel heeft niet mee te tellen en gezien te worden. Velen zijn daardoor onzeker en stellen zich vragen:
- wie helpt mij als ik het niet alleen red?
- wie steunt mij bij het vinden van mijn weg?
- wie komt er voor mij op?

Het kan gaan om ouderen die alleen leven, om mensen die veel tegenslag ervaren, om degenen die pas kort in onze samenleving wonen of om mensen met een sociale of lichamelijke beperking.

Wij helpen u deze mensen in beeld te krijgen en verbindingen te herstellen.
Vluchtelingen zijn onderweg in hun onzekere toekomst.
Op meerdere plekken in de provincie zijn vele vrijwilligers, onder andere uit kerk en moskee, betrokken bij vluchtelingen. Maar wat hebben vluchtelingen nodig? Hoe kunnen we samen daaraan werken?
Wij zoeken samen met u een goede weg!

De conferentie Toekomst Kerk en Dorp deed stof opwaaien: er is aandacht voor de toekomst!
Actueel op de website van ons project: Logo van project Kerk en Dorp

Het verslag van de conferentie treft u hier ook aan. De Nieuwsbrief van KerkenDorp.nl is hier te lezen.

Wat doen we, onze activiteiten.

1. Samen met het Beraad Bezoekwerk Twente stimuleren van ontmoeting en aandacht. Daartoe trainen we bezoekers en coördinatoren.

2. We begeleiden het nieuwe interreligieuze "Team Bruggen Bouwen" in Enschede dat optreedt bij problemen en conflicten.

3. "Geloof, duurzaamheid en toekomst": activeren van aandacht voor milieu en duurzaamheid.

4. "Gastvrij Overijssel": met lokale inzet worden vluchtelingen opgenomen in de samenleving.

5. "Verbinden in toekomst: kerkgebouw en gemeenschappen", zoals met "Weerselo op Weg": vitaliseren van de (dorps-)gemeenschap.

6. Inclusief Noaberschap": provincie Overijssel, zoals "Ruimte voor Anders zijn" in Zwolle en Twente
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

24/11Rouwen doe je samen >
6/12Borne: bestuur KCWO >