Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Toekomst kerk en dorpsgemeenschap

Enquête KerkEnDorp: 60% van de dorpskerken in Overijssel is onzeker over de toekomst.

Platform KerkEnDorp heeft onlangs een enquête verstuurd aan de Rooms Katholieke en Protestantse kerken, Plaatselijke Belangen en Dorpsraden in Overijssel. Daarop kwam een zeer hoge respons. Enkele cijfers hieruit:
• 10% geeft aan dat er een afname is in saamhorigheid en het aantal verenigingen;
• 20% geeft aan dat er samenwerking is van kerk met dorpsraad etc. en 30% dat er breed wordt nagedacht over gebruik en bestemming.
• Bij 50% van de kerken is sprake van afname van inkomsten en 60% ziet haar voortbestaan op korte of langere termijn als onzeker.

De enquête omvatte vragen als ‘Hoe ziet u de toekomst van uw kerkgebouw’ en ‘zou uw geloofsgemeenschap bereid zijn om het kerkgebouw te delen met het dorp als daarmee het kerkgebouw haar religieuze functie kan behouden’? Ook werd gevraagd naar de saamhorigheid in het dorp en de samenwerking tussen kerkgemeenschap en Dorpsraad of Plaatselijk Belang.

Het blijkt dat 60% van de respondenten zorgen heeft over het voortbestaan van de kerk, mede door het afnemen van de inkomsten. Over hoe het kerkgebouw voor de toekomst behouden kan worden, bestaan nog weinig concrete ideeën. Er is vraag naar ondersteuning bij het ontwikkelen van creativiteit en brede samenwerking.

Het Platform KerkEnDorp helpt u bij deze vragen. Als opstap organiseert zij daarom een conferentie op woensdagavond 23 november. Op deze avond krijgt u inspiratie en ideeën aangereikt voor een brede lokale aanpak.

Conferentie: Toekomst kerk en dorpsgemeenschap
Datum : Woensdagavond 23 november 2016
Plaats: Hofkerk en Klokkenkamp in Goor
Tijdstip: 18.00-22.00 uur

Voor verdere informatie zie de website KerkEnDorp onder Actueel:
Logo van project Kerk en Dorp


Overige activiteiten
  • Project: Weerselo op weg
  • Beraad Bezoekwerk Twente, trainen van bezoekers en coördinatoren
  • "Ruimte voor Anders zijn"
  • Trainen van Team Bruggen Bouwen in Enschede
KCWO
We zijn een kleine stichting met grote inzet en doen ons werk met bijdragen en projectsubsidies van verschillende organisaties en fondsen, zoals:
  • "Gastvrij Overijssel": provincie Overijssel
  • "Verbinden in toekomst: kerkgebouw en gemeenschapen": provincie Overijssel en anderen
  • "Inclusief Noaberschap": provincie Overijssel

Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

27/10Symposium Vluchteling, religie en samenleving >
23/11Goor: Toekomst Kerk en Dorpsgemeenschap >
24/12Hengelo: verhuizing KCWO >