Ruimte voor Anderszijn

Barmhartigheid en gerechtigheid

Armoede

Presentie en gastvrijheid

Wie zijn wij?

Terra is maatschappelijk activeringswerk
van:


Doelen van Terra:
Terra:

Eigen kracht waar het kan
Begeleiding waar nodig
Levenskwaliteit als resultaat


Visie
Wij gaan uit van een krachtige spiritualiteit van gerechtigheid, recht en vertrouwen:
Gerechtigheid : waar recht wordt gezet wat krom dreigt te gaan;
Recht : waar mogelijkheden ontstaan voor mensen die kansloos leken;
Vertrouwen: waar mensen gezamenlijk het lef hebben toekomst aan te gaan.

Wij zijn ons bewust van de kracht die van onze traditie uitgaat. Tegelijkertijd ontmoeten wij graag mensen en organisaties als partners die gemotiveerd zijn tot dezelfde inzet vanuit nieuwe vormen van spiritualiteit.

Missie
Wij ondersteunen (groepen van) mensen die zich inzetten voor medemensen op talrijke plekken in onze samenleving. Daarbij hebben wij oog voor de motivatie, de behoeften, de bestaansvragen van alle betrokkenen en concrete resultaten.
Onze inzet draagt bij aan de aandacht voor en erkenning van ieder mens, zodat ieder kan worden wie hij/zij bedoeld is te zijn. Onze inzet is voortdurend samen op weg te gaan naar een betere samenleving.

logo Stichting Terra

Samenwerkingsverband van:

Maatschappelijk activering van de katholieke groepering in Midden Nederland